Voorzitter : Harder de V.

     Secretaris : Brethouwer C.

            Penningmeester : Doornink H.

Algemeen:
Unikon heeft aangegeven dat de profi en
de profi-plus modellen in 2021 en verder
niet meer ondersteund worden. Unikon
verwacht dan ook dat m.i.v. seizoen 2021
de verenigingen over moeten gaan op
Champ+ dataloggers en dat de
verenigings PC een internetverbinding
            heeft.
De liefhebbers zullen waarschijnlijk
minimaal een Champ opslagmodule
dienen aan te schaffen. Deze kan wel
gebruikt blijven worden met de ‘oude’
dataloggers.